logo

Levermogelijkheden

NODUST®Fs100 is een gemodificeerd en gereinigd biopolymeer. Het veroorzaakt geen corrosie en vormt geen gevaar voor de mens, dieren en planten.

IBC Container

Het product kan voor meerdere maanden opgeslagen worden, zonder verlies van de bindende eigenschappen. NODUST®Fs100 is leverbaar in IBC containers (1.000 lt) en per tankwagen (25mt).

De productie van NODUST®Fs100 is aan voortdurende kwaliteitseisen onderworpen, conform ISO-9001.

BlendPlus!© kwaliteitskeurmerk

NODUST®Fs100 valt onder het BlendPlus!© kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.).

BlendPlus!© verstrekt inzicht in het kwaliteitsbeleid van blendersen biedt een kader voor kwaliteitsbeleid aan N.V.B. leden. Op deze manier kan inzicht in, en het beheersen van de risico’s gerelateerd aan de productie, de handling en het gebruik van blends verkregen worden.

Ook voorziet BlendPlus!©in hetverbeteren van de veiligheid voor mens, dier en milieu, voor zover deze kan worden geschaad door de productie, de handling en het gebruik van blends.

Voor meer informatie, mogelijkheden en advies over BlendPlus!© en NODUST®Fs100 kunt u contact opnemen met LignoStar.

contact