logo

Technische informatie

NODUST®Fs100 is een zeer flexibel product. Afhankelijk van de blendinstallatie kan NODUST®Fs100 direct in de blender worden gedoseerd.

Ook voor blenders die nog niet met een doseerinstallatie zijn uitgerust is het zeer eenvoudig om NODUST®Fs100 met een pomp en sproeidoppen de doseren.

Pompen

Conventionele tandradpompen kunnen voor de verwerking van NODUST®Fs100 worden gebruikt. Verdergear Gear Pumps zijn bijvoorbeeld erg geschikt om vloeistoffen te verwerken met een contante snelheid en zonder lekkage. Deze pompen zijn zeer geschikt voor het doseren van kleine hoeveelheden met een goede precisie.

Sproeidoppen

Afhankelijk van het blendertype en de grondstoffen kan Nodust Fs100 door middel van kegeldoppen gedoseerd worden.

Levermogelijkheden

NODUST®Fs100 is een gemodificeerd en gereinigd biopolymeer. Het veroorzaakt geen corrosie en vormt geen gevaar voor de mens, dieren en planten.

Het product kan voor meerdere maanden opgeslagen worden, zonder verlies van de bindende eigenschappen. NODUST®Fs100 is leverbaar in IBC containers (1.000 lt) en per tankwagen (25mt).

De productie van NODUST®Fs100 is aan voortdurende kwaliteitseisen onderworpen, conform ISO-9001.

BlendPlus!© kwaliteitskeurmerk

NODUST®Fs100 valt onder het BlendPlus!© kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.).

BlendPlus!© verstrekt inzicht in het kwaliteitsbeleid van blendersen biedt een kader voor kwaliteitsbeleid aan N.V.B. leden. Op deze manier kan inzicht in, en het beheersen van de risico’s gerelateerd aan de productie, de handling en het gebruik van blends verkregen worden.

Ook voorziet BlendPlus!©in hetverbeteren van de veiligheid voor mens, dier en milieu, voor zover deze kan worden geschaad door de productie, de handling en het gebruik van blends.

Voor meer informatie, mogelijkheden en advies over NODUST®Fs100 in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met LignoStar.

contact