logo

NODUST®Fs100

NODUST®Fs100 is een krachtige stofbinder en vormt daarmee een efficiënt alternatief voor blendolie. Het biologische polymeer bindt en agglomereert stofdeeltjes in het mengproces. De NODUST®Fs100 coating maakt de korrels hard en stofvrij en verbetert de productkwaliteit.

NODUST®Fs100 is een milieuvriendelijke en duurzame oplossing tegen stof. Het product is biologisch afbreekbaar en makkelijk toe te passen.

Efficiënt en duurzaam

NODUST®Fs100 is een gemodificeerd en gezuiverd biopolymeer en bestaat uit organisch materiaal. Het is gebruiksklaar en volledig biologisch afbreekbaar en biedt een duurzame oplossing tegen stof.

Al bij een lage dosering van 1 liter per ton bindt het product stofdeeltjes tijdens het mengen van meststoffen. Het maakt de afzonderlijke mestkorrels hard en stofvrij, wat breuk en verspilling in het mestmengsel vermindert.

Flexibel en makkelijk

NODUST®Fs100 is een zeer flexibel product. Afhankelijk van de blendinstallatie kan NODUST®Fs100 direct in de blender worden gedoseerd.

Indien nodig kan NODUST®Fs100 ook worden toegepast bij laad- en overslagfaciliteiten van meststoffen in havens en fabrieken

Directe dosering van pigment

Het kleuren van kunstmest is nog nooit zo eenvoudig geweest. Behalve als bindmiddel werkt NODUST®Fs100 ook als dispersiemiddel voor pigmenten.

Met NODUST®Fs100 kunnen kleurstoffen voor kunstmestproducten direct worden meegespoten tijdens het stofbinden in het mengproces. Door de betere vloeieigenschappen van de blends biedt NODUST®Fs100 naast gemak ook een mogelijke besparing op kleurstoffen.

Verbeterd Anti-Caking effect

NODUST®Fs100 werkt als dispergeermiddel voor op talk gebaseerde antiklonterproducten. De NODUST®Fs100-coating op de korrels zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van het antiklonterpoeder in het meststofmengsel.

NODUST®Fs100 verbetert het antiklontereffect in combinatie met een typische dosering van 1 tot 2 kg talkpoeder per ton kunstmest.

Voor meer informatie, mogelijkheden en advies over NODUST®Fs100 in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met LignoStar.

contact